Priemyselné haly

2013 / Volkswagen Bratislava

Prístavba haly H3 pre vodný test Autor: Coprojekt, a.s. Činnosti: Realizačný projekt, Zmena stavby pred dokončením, Autorský dozor, Projekt skutočného vyhotovenia    

2010 / Mitsubishi Dia Moulding Project Slovakia Nitra

Autor: Takenaka Europe GmbH, organizačná zložka Činnosti: Posúdenie vplyvu na životné prostredie – EIA, Dokumentácia pre územné konanie, Územné rozhodnutie, Dokumentácia pre stavebné konanie, Stavebné povolenie, Tendrová dokumentácia, Realizačný projekt, Dokumentácia skutočného vyhotovenia, Kolaudácia stavby, Kolaudácia technológie V súčasnosti Quadrant Plastic Composites Slovakia s. r. o.

2009 / Priemyselný park Liptovský Mikuláš – Okoličné

Rozšírenie výrobného areálu Činnosti: Dokumentácia pre stavebné povolenie