Urbanizmus

2014 / Obytný súbor Am Bisamberg Viedeň

Autor: Nikolaus Holstein Činnosti: Realizačný projekt  

2012 / Obchodné centrum Poprad-Juh

Autor: Europrojekt Theta 8SK, s.r.o. Činnosti: Dokumentácia pre stavebné povolenie  

2011 / Campo di Martin – 1.etapa

Autor: Europrojekt Theta 8SK, s.r.o. Činnosti: Dokumentácia pre územné konanie, Územné rozhodnutie, Zmena územného rozhodnutia, Dokumentácia pre stavebné povolenie, Realizačný projekt, Zmena stavby pred dokončením, Autorský dozor, Dokumentácia skutočného vyhotovenia