Administratívne budovy

2010 / Mitsubishi Dia Moulding Project Slovakia Nitra

Autor: Takenaka Europe GmbH, organizačná zložka Činnosti: Posúdenie vplyvu na životné prostredie – EIA, Dokumentácia pre územné konanie, Územné rozhodnutie, Dokumentácia pre stavebné konanie, Stavebné povolenie, Tendrová dokumentácia, Realizačný projekt, Dokumentácia skutočného vyhotovenia, Kolaudácia stavby, Kolaudácia technológie V súčasnosti Quadrant Plastic Composites Slovakia s. r. o.

2009 / Polyfunkčný dom Žilina

Autori: Michalák, Turčan, Urge Činnosti: Architektonická štúdia  

2008 / Hyundai Motor Manufacturing Czech pre Dymos Nošovice Česko

Autor: Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. Činnosti: Dokumentácia pre stavebné povolenie Tendrová dokumentácia Realizačný projekt