1996 / Centrálna mestská zóna a hlavné námestie Galanta

Súťaž: Urbanisticko – architektonické riešenie Centrálnej mestskej zóny a Hlavného námestia v Galante

Autor: Ing.arch. Ivan Michalovič

Spolupráca: Adriana Fertaľová, Dalibor Michalák, Mojmír Skurka, Miloš Šovčík

PROJEKT revue slovenskej architektúry 05/1996 vydáva Spolok architektov Slovenska, člen UIA

P9605-Projekt Galanta1P9605-Projekt Galanta2P9605-Projekt Galanta3P9605-Projekt Galanta4

Comments Are Closed