2006 / TatraCity Bratislava

Polyfunkčný objekt Černyševského

Autori: Ľubomír Závodný, Dalibor Michalák, Michal Lang, Ondrej Pleidel

Investor: Tatra Residence, s.r.o., Tatra Banka Group

Činnosti: Architektonická súťaž, Dokumentácia pre územné rozhodnutie, Dokumentácia pre stavebné povolenie, Realizačný projekt

Časopis ARCH o architektúre a inej kultúre 09/2009

Comments Are Closed