2002 / Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK a Kňazský seminár Bratislava

Urbanisticko-architektonická súťaž

Autor: Jozef Šoltés

Spolupráca: Emanuel Murín, Boris Chmel, Peter Harvan, Igor Rumler, Dalibor Michalák

Časopis ARCH o architektúre a inej kultúre 04/2002

Comments Are Closed