2010 / Mitsubishi Dia Moulding Project Slovakia Nitra

Autor: Takenaka Europe GmbH, organizačná zložka

Činnosti: Posúdenie vplyvu na životné prostredie – EIA, Dokumentácia pre územné konanie, Územné rozhodnutie, Dokumentácia pre stavebné konanie, Stavebné povolenie, Tendrová dokumentácia, Realizačný projekt, Dokumentácia skutočného vyhotovenia, Kolaudácia stavby, Kolaudácia technológie

V súčasnosti Quadrant Plastic Composites Slovakia s. r. o.

Comments Are Closed