2013 / Volkswagen Bratislava

Prístavba haly H3 pre vodný test

Autor: Coprojekt, a.s.

Činnosti: Realizačný projekt, Zmena stavby pred dokončením, Autorský dozor, Projekt skutočného vyhotovenia

 

 

Comments Are Closed