2011 / Campo di Martin – 1.etapa

Autor: Europrojekt Theta 8SK, s.r.o.

Činnosti: Dokumentácia pre územné konanie, Územné rozhodnutie, Zmena územného rozhodnutia, Dokumentácia pre stavebné povolenie, Realizačný projekt, Zmena stavby pred dokončením, Autorský dozor, Dokumentácia skutočného vyhotovenia

 

Comments Are Closed