2012 / Campo di Martin – 2.etapa

Autor: Europrojekt Theta 8SK, s.r.o.

Činnosti: Dokumentácia pre stavebné povolenie, Realizačný projekt, Zmena stavby pred dokončením, Autorský dozor, Dokumentácia skutočného vyhotovenia

Comments Are Closed