2012 / Nákupný park Humenné

Stavebné úpravy Hypermarketu HYPERNOVA spojené so zmenou účelu na Obchodné centrum Humenné

Autor: Europrojekt Alfa 1 SK, s.r.o.

Činnosti: Dokumentácia pre stavebné povolenie, Realizačný projekt, Zmena stavby pred dokončením, Autorský dozor, Projekt skutočného vyhotoveniaHumenne2

Comments Are Closed